Livet mitt

Singel

Utgivelsesdato: 15. mars 2012

Produsent: Bjarte Ludvigsen

Plateselskap: © MÅNELYST

Plate: Livet mitt

Sangtekster

Livet mitt

Vi tar dag for dag som dem kjæm, levva her og no
Livet gir og livet tar, her kreves håp og tro
Ei kraft som bare kjærlighet kain gi
Sorg og glede, ailt har si tid

Ref: Du e livet mitt
Det e oss no
Alt mitt e ditt
Det kun oss to

Vi står sammen du og æ i lag, mot urett og vold
Vis kjærlighet i stede for hat, visdom blir klokskapens skjold
Så ta vare på det vi har i lag.
Uten dæ i mitt livva æ itj dein æ e i dag

Stikk: Sjæf i eget liv Mot, kraft og lys

 

*Skrevet i all ærbødighet og i dypeste respekt for de berørte etter hendelsene 22. juli.

Butikker